Lokomotif/Tren Seti Simülatörü Nedir ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği’ne istinaden tescil edilmiş bulunan herhangi bir tipteki Lokomotif/Tren Setine ait;

Kontrol ve kumanda donanımlarının ergonomik bir ortamda yer aldığı, coğrafi kesinliğe haiz demiryolu veritabanı kullanılan, trafik sistemi, iklim, arıza, uyarı, iletişim, günışığı değişkenlerinin interaktif bir şekilde modellendiği ses, görsel, dinamik, elektrik, elektronik, mekanik ve hava sistemlerinin simüle edildiği performans izleme ve değerlendirme arayüzlerine sahip olan sistemlerdir.

Simülatör Eğitiminin Faydaları Nelerdir ?

1.) Teorik olarak verilen bilgilerin, bilimsel nitelikli eğitim uygulamaları ile pekiştirilmesi sağlanır.

2.) Teknik arızalar ile gerçekte büyük can ve mal kaybına yol açabilecek hataların, güvenli ve kontrol edilebilir sanal bir ortamda tecrübe edilebilmesi sağlanır.

3.) Çeşitli demiryolu işletme sistemleri içinde emniyetle lokomotif/tren seti kullanma yeteneği kazandırılır.

4.) Makinist adayı performanslarının, eşit ve objektif standartlarda bilgisayar vasıtasıyla değerlendirilmesi imkanı sağlanır.

5.) Usta-çırak ilişkisine ağırlık veren klasik eğitime göre daha kısa sürede ve ekonomik koşullarda makinist yetiştirilmesi sağlanır.

6.) Eğitimin belirli amaçlara yönelik olarak organize edilmesi ile vurgulanmak istenilen becerilere ağırlık verilmesi imkanı sağlanır.

7.) Makinistlerin bilgi ve beceri standartlarını yükselterek, görevlerini daha bilinçli ve verimli bir şekilde yapabilmelerine katkı sağlanır.