Eğitim şartlarını sağlayan adaylar için;

1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Demiryolu Eğitim ve/veya Sınav Merkezi Yönetmeliği” kapsamında yetkilendirilmiş Demiryolu Eğitim Merkezinden yeterlilik birimleri için öngörülen eğitim konularında eğitim alındığını gösteren belge

2

Eğitim aldığı kurumdan alacağı, eğitim sırasında sürüş uygulamalarını yaptığı hat kesimi ve kullandığı cer aracını gösteren belge

3

Tren Makinist Yönetmeliği ekinde belirtilen EK-1 ve EK-2 sağlık şartları ile psikoteknik yeterliliklere sahip olduğunu gösteren belge

4

Aday tarafından doldurulmuş, ıslak imzalı Sınav Başvuru Formu

5

Nüfus cüzdanı fotokopisi

6

Belgelendirme Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

7

Tek nokta Başvuru Formu (Kurumsal başvurular için)

Eğitim şartlarını sağlamayan adaylar için;

1

En az 2 yıl makinist olarak çalışmış / çalışıyor olduğunu gösteren belge

2

En az bir ana hat lokomotif (tren setleri hariç) yetki belgesine (brövesine) sahip olduğunu gösteren belge ya da bröve fotokopisi

3

Tren Makinist Yönetmeliği ekinde belirtilen EK-1 ve EK-2 sağlık şartları ile psikoteknik yeterliliklere sahip olduğunu gösteren belge

4

Çalıştığı işyeri tarafından onaylanmış çalıştığı hat kesimlerini gösteren belgeye sahip olduğunu gösteren belge

5

Aday tarafından doldurulmuş, ıslak imzalı Sınav Başvuru Formu

6

Nüfus cüzdanı fotokopisi

7

Belgelendirme Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

8

Tek nokta Başvuru Formu (Kurumsal başvurular için)

Aday, Sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını istiyorsa Aday Başvuru Formunda ilgili yerleri işaretlemeli ve doldurmalıdır. Tren Makinistliği belgelendirme sınavına Kurumsal Başvuruların yapılmasında ise kurumlar kendi personeli için ( en az on kişilik taleplerde ) “Tek Nokta Başvurusunda” bulunabilirler. Kurum tarafından toplu yapılan sınav başvurularında, işyeri amiri söz konusu ödemenin hangi adaya/adaylara ait olduğunu “ Tek Nokta Başvuru Formu” ile EDESM’ye bildirir. Sınavda başarılı olan adayların ücret iadesi toplu olarak kuruma yapılır. Sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için, adayların 26.09.2017 tarihinden sonra sınav(lar)a girmiş, söz konusu sınav(lar) için sınav ücreti ödenmiş olması gerekir. Söz konusu sınav(lar) sonucunda belge almaya hak kazanmış kişiler bir defaya mahsus olarak yararlanır.

EDESM, her bir adayın başvuru formu ve eklerini ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen sınav giriş şartlarına göre değerlendirir. Başvurusu uygun olan ve uygun olmayan adayları belirler, başvuru evraklarından herhangi birisinin eksik olması veya gerçek durumu yansıtmadığının belirlenmesi durumunda adayın başvurusu kabul edilmez ve aday bilgilendirilir. Adayların eksik evraklarını 7 (yedi) iş günü içinde tamamlayarak sunmaları gerekir. Kendilerine bildirilen süre içinde eksikliklerini tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. Başvurusu uygun olanlar adayların sınavları gerçekleştirilir.