İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin belgelendirme kuruluşu tarafından uygulanan belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması doğrultusundaki talebidir.

Şikâyet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan, o kuruluşun faaliyetleri veya adaylardan herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan itiraz dışındaki uygunluk değerlendirme takibidir.

İtiraz Konuları

  • Başvuru şartlarına uygunluk,
  • Sınav soruları,
  • Sınavın değerlendirilmesi ve belgelendirme kararları,
  • Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan kararlar,
  • Belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar,

Şikayet Konuları

  • Personel Belgelendirme Personelinin belgelendirme prosesi esnasındaki (başvuru alma, sınav yapma vb) taraflı davranışları,
  • Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,
  • Yanlış belge veya logo kullanımına ilişkin şikâyetler,
  • Belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler,
  • Belgelendirilmiş kişinin sunduğu ilgili hizmet ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bildirilen uygunsuzluklar.

İtiraz ve/veya şikâyet başvurusunda bulunmak isteyen adaylar TCDD Taşımacılık Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü web sitesinde yer alan İtiraz ve Şikâyet Formundan çıktı alır ve doldururlar. Form üzerinde itiraz/şikâyet sahibi tarafından bilgiler eksiksiz bir biçimde doldurulmalı ve e-mail, şahsen ve posta yolu ile ulaştırmalıdırlar. İtirazlar teorik sınav sonuçlarının web sayfasında açıklandığı tarihten itibaren (2)  iş günü içerisinde yapılmalıdır. Şikayetler ile ilgili süre kısıtlaması yoktur.

Kalite Yöneticisi teorik sınava yönelik itiraz/şikâyet tarihini takip eden  (15) iş günü içerisinde itiraz/şikâyet sahibine komite kararını, itirazla ilgili bulgularının ve alınan kararların sebeplerini yazılı olarak bildirir.

Şikâyetlerde, şikayete neden olan kimselerin bu faaliyetlerde yer almaması sağlanır. Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm şikâyet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, şikâyet kaydı kapatılır. Yapılan işlemler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında şikayet sahibi (15) işgünü içinde yazılı olarak kalite yöneticisi tarafından bilgilendirilir.