Performansa dayalı sınav sonuçlarının belirlenmesinin ardından Belge Almaya Hak Kazananların Listesi oluşturulur. Belge almaya hak kazananlar web sayfasında, merkezinden veya elektronik ortamda duyurulur. Belge sahiplerini belgelerini Belge Teslim Formu ile elden alırlar. Belgelerin çalıştıkları kuruluş tarafından toplu halde EDESM den alınması halinde ise her bir adayın adına düzenlenmiş olan Belge Teslim Formunun doldurulması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişi, belgesini almadan önce Belge Kullanım Sözleşmesini imzalar.

Sertifika düzenlenmesi kararı verilen adaylara, TCDD Taşımacılık Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü tarafından listenin MYK’ ya iletilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde MYK tarafından onaylanmış belgelendirildiği yeterliliği, seviyesini, belge tarihini, geçerlilik süresini ve diğer gerekli bilgileri içeren ve şekli MYK tarafından belirlenen sertifika düzenlenir.